KUTSE ÜLDKOOSOLEKULE

1. aprillil 2017.a. on kõik ESHKS liikmed kutsutud osalema aretusseminaril ja üldkoosolekul Särevere mõisas järgmise päevakavaga:

 

MARBACHIS RAHVUSVAHELISEL SEMINARIL

24.-25. veebruaril toimus Saksamaal rahvusvaheline seminar hobuste lineaarse kirjeldamise ja genoomselektsiooni teemadel.

TÄKKUDE PÄEV

Avaldame 8. aprillil Kurtnas toimuva Täkkude Päeva juhendi

ÜLDKOOSOLEK JA TÄKKUDE PÄEV

Juhatus otsustas muuta oma eelmist otsust ja viia üldkoosolek läbi 1. aprillil ning Täkkude Päev 8. aprillil. Lugege üldkoosoleku esialgset päevakava. Täkkude Päevaks ootame kiiresti ülesandmisi, seni on neid ainult üks!

STEFAAN DE SMET MEIE FINAALIST

Kurtnas toimunud noorhobuste ülevaatuste finaali külaliskohtunik saatis meile tervituse ja oma muljete lühikese kokkuvõtte sellest sündmusest

WBFSH Genfis

Maailma Sporthobuste Kasvatajate Föderatsiooni aastakonverents toimus seekord Genfis. Peamine aruteluteema oli kõigi tõuraamatute rahvusvahelise koostöö parandamine.